Wat te doen vóór of na een overlijden?

Maak uw wensen vóóraf bespreekbaar met uw nabestaanden

Sommige mensen willen graag dat hun nabestaanden weten wat de wensen zijn omtrent hun uitvaart. In een zogenaamde voorregeling kunnen wij vrijblijvend en in alle rust uw persoonlijke wensen, behoeften en de mogelijkheden bespreken als het gaat om uw afscheid. Ook voor mensen die weten dat ze niet meer lang te leven hebben, kan het rust bieden als ze hun wensen vooraf gedeeld hebben met de nabestaanden en met ons. Samen leggen wij dit vast en op basis daarvan maken wij een transparante kostenbegroting voor u en uw nabestaanden.

Wij merken in de praktijk dat de dood een lastig gespreksonderwerp is. Veel mensen hebben nog geen idee wat ze willen als ze komen te overlijden. Voor nabestaanden is dit vaak lastig omdat zij in alle emoties en hectiek na moeten denken over de uitvaartwensen van hun dierbare. Het is daarom van belang dat mensen dit meer met elkaar durven te bespreken, delen en vastleggen. Wij hebben een boekje “Notities voor als ik er niet meer ben….” beschikbaar waarin u, uw wensen en ideeën alvast kunt noteren.

Wat te doen na een overlijden thuis

  • Neem contact op met uw huisarts of de huisartsenpost om het overlijden te melden.
  • Uw huisarts of de dienstdoende schouwarts zal vervolgens komen om de dood vast te stellen. Daarna kunt u contact met ons opnemen. Wij komen dan direct naar u toe voor de verzorging, de (thuis) opbaring of de overbrenging naar een door u gewenst uitvaartcentrum. Tevens maken we een afspraak voor het regelen van de uitvaart.
  • Zoek alvast kleding uit en leg deze klaar zodat wij, al dan niet samen met u, uw dierbare overledene na de verzorging kunnen kleden.
  • Voorafgaand aan het eerste gesprek met de uitvaartverzorger kunt u alvast een aantal relevante documenten verzamelen en klaarleggen. Denk hierbij aan eventuele uitvaartpolissen, trouwboekje, identiteitsbewijs en wensenlijst.

Wat te doen na een overlijden in het ziekenhuis, zorginstelling of hospice

  • Bij een overlijden in een ziekenhuis, zorginstelling of hospice zal de schouwarts komen om de dood vast te stellen. Daarna kunt u contact met ons opnemen. Bij een overlijden in het ziekenhuis gelden, afhankelijk van welk ziekenhuis, vaste tijden waarbinnen wij uw dierbare overledene op kunnen halen voor de verdere verzorging, de opbaring thuis of de overbrenging naar een door u gewenst uitvaartcentrum. Bij een overlijden in een zorginstelling of hospice geldt dit niet en kunnen wij direct naar u toe komen. Tevens maken we een afspraak voor het regelen van de uitvaart.
  • Zoek alvast kleding uit en leg deze klaar zodat wij, al dan niet samen met u, uw dierbare overledene na de verzorging kunnen kleden.
  • Voorafgaand aan het eerste gesprek met de uitvaartverzorger kunt u alvast een aantal relevante documenten verzamelen en klaarleggen. Denk hierbij aan eventuele uitvaartpolissen, trouwboekje, identiteitsbewijs en een wensenlijst.