ONZE WERKWIJZE

We werken met een vast team. Dit betekent dat wij ervoor kunnen zorgen dat u gedurende de dagen rondom het afscheid steeds dezelfde vertrouwde gezichten van ons ziet.

Verzorgen, kleden, opbaren en controle

Nadat u contact met ons heeft opgenomen, komen wij naar u toe voor het verzorgen, kleden en opbaren van uw dierbare overledene. Wij kunnen dit doen bij u thuis, in de zorginstelling, het hospice of in een door u gewenst uitvaartcentrum in de omgeving. Wij doen dit met respect voor de overledene en met de grootst mogelijke zorg. Als u het fijn vindt, mag u mee kijken of mee helpen bij de verzorging en het kleden, maar dat hoeft natuurlijk niet. Uit ervaring weten wij dat nabestaanden die meehelpen dit als heel waardevol ervaren. Het is het laatste wat u nog kunt doen voor iemand. Vaak zijn dat ook de momenten waarop herinneringen opgehaald worden en bijzondere verhalen verteld worden met een lach en een traan. Dit is een intiem moment waarop wij de overledene en hun nabestaanden beter leren kennen.

Als uw dierbare thuis is opgebaard in zijn of haar vertrouwde omgeving, betekent dit dat u er elk gewenst moment en zo vaak als uw wilt even naar toe kunt, zonder de deur uit te hoeven. Bij een thuisopbaring komen wij dagelijks controleren of alles nog in orde en naar wens is.

Wanneer een thuisopbaring niet kan omdat de woonsituatie daar niet geschikt voor is, of wanneer de nabestaanden het om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan brengen wij uw dierbare naar een uitvaartcentrum in de buurt. We maken hiervoor gebruik van enkele 24-uurs kamers in diverse uitvaartcentra waar u 24 uur per dag terecht kunt zonder afspraak. Of we maken gebruik van een rouwkamer waar u op afspraak terecht kunt.

Het regelen en vormgeven van de uitvaart

Na het verzorgen en opbaren kan een start gemaakt worden met het regelen van de uitvaart. Als de verzorging ’s avonds laat of ’s nachts gedaan is, is ons advies om pas in de ochtend daarna een eerste aanzet te maken voor het regelen van de uitvaart zodat u even wat “rust” kunt nemen. Bij het regelen van een uitvaart komt veel kijken omdat er veel keuzes

gemaakt moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn; datum en tijdstip van de uitvaart, locatie, kist, rouwbrieven, gedachtenisprentjes, rouwvervoer, bloemen of een collecte voor een goed doel, invulling van het programma van de uitvaart/ ceremonie met sprekers, muziek, beeld- en geluid opname, schriftelijke of persoonlijke condoleance en de invulling van het informeel samenzijn na afloop met familie, vrienden en kennissen om herinneringen op te halen.

Afscheid nemen kunt u maar één keer goed doen. De wensen van uw dierbare overledene en uw wensen als nabestaanden staan centraal. Dat is leidend voor de wijze waarop wij samen met u vorm en inhoud geven aan een persoonlijk afscheid dat past bij uw dierbare overledene.

Dit is niet met één gesprek geregeld, maar krijgt in de dagen na het overlijden steeds meer definitieve vorm. In deze dagen hebben we dagelijks intensief contact om alles inhoudelijk af te stemmen, waar nodig aan te passen en verder te regelen. Vóór de uitvaart nemen wij met u het programma door van de dag van de uitvaart zodat het voor u duidelijk is hoe de dag eruit gaat zien.

Transparantie vinden wij belangrijk, daarom maken wij op basis van uw wensen en wat afgesproken is een overzichtelijke kostenbegroting zodat u een beeld heeft van de te verwachte kosten. Dit voorkomt verrassingen achteraf.

De dag van de uitvaart

De dag van de uitvaart is een beladen dag. Dit is de dag waarop het afscheid definitief wordt. Wij zijn er deze dag om u bij te staan en te begeleiden en zorgen ervoor dat alles verloopt zoals besproken.

Nazorg en evaluatie

Na alle drukte en emoties rondom het overlijden en het afscheid start een nieuwe fase in uw leven. Het aanvaarden van het verlies en het loslaten begint dan. Ieder mens is anders en rouwverwerking doet ieder mens op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Ondanks dat het goed is om even wat rust te krijgen om alles wat er gebeurd is te laten bezinken, moet na de uitvaart ook een aantal praktische zaken geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van nabestaanden pensioen,

opzeggen of overzetten van abonnementen, contracten en verzekeringen en het afhandelen van de erfenis. Hiervoor heeft u vaak een kopie nodig van de akte van overlijden. Wij verzorgen de aangifte van het overlijden in de gemeente waar uw dierbare overleden is. U krijgt van ons de originele akte en een aantal kopieën.

Daar waar het gaat om de afhandeling van een uitvaartverzekering kunnen wij u helpen. Wij weten hoe de verschillende verzekeraars en coöperaties werken, welke documenten zij nodig hebben en kunnen u dit werk uit handen nemen. Wij zorgen voor de financiële afhandeling van de uitvaartverzekering.

Een aantal weken na de uitvaart komen wij graag nog een keer naar u toe, als daar behoefte aan is. Wij vinden het namelijk belangrijk om samen met u nog eens rustig te praten over hoe het met u gaat en hoe u terugkijkt op het afscheid en de uitvaart.